Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Emma Bengtsson Deines

Sockerbruket 140:22


Do we place different demands on our residence during our period of studies than we do later in life? What do student residences look like today, and how can the change within the prevailing frameworks and guidelines? How are students affected by their residences during their studies? In my degree project, I have designed my own student residences in a place I think they should be situated.

Ställer vi andra krav på vår bostad under vår studietid än vad vi gör senare i livet? Hur ser studentbostaden ut idag och hur kan den förändras inom rådande ramar och riktlinjer? Hur påverkas studenten av boendet under studietiden? I mitt examensarbete har jag ritat mina egna studentbostäder på en plats där jag tycker att de skall ligga.


Year of birth: 1987
Place of birth: Gothenborg, Sweden
Phone: +46708436530