Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Henrik Lindholm

Dansfilm


Axis Mundi


Axis Mundi

How do we talk about people? What ingredients are included when we portray ourselves and talk about our reality?

In my project, I want to work with the desire for forming boundaries in the creation of our own reality.

Medium: film

Hur berättar vi om människor? Vilka ingredienser ingår när vi porträtterar oss själva och berättar om vår verklighet?

I projektet vill jag arbeta med längtan efter gränsbildning i skapandet av vår egen verklighet.

Medium: film


Year of birth: 1987
Place of birth: Stockholm, Sweden
Phone: 0702910404