Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Sara Wetterqvist

Marbling Totem


Marmoreringsexperiment på trä

Marbling is an old handicraft technique chiefly used in the art of bookbinding. Concern for the book’s cover emphasizes the value of its interior: the story, the knowledge, the memories.

I work with marbling on wood and let the pattern provide added value to the memory and histories our objects tell about us.

Marmorering är en gammal hantverksteknik som främst används inom bokbinderikonsten. Omsorgen om bokens omslag understryker värdet av dess inre: berättelsen, kunskapen, minnena.

Jag arbetar med marmorering på trä och låter mönstret ge mervärde åt de minnen och historier våra föremål berättar om oss.


Year of birth: 1985
Place of birth: Stockholm, Sweden
Phone: +46704123017