Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Erika Jones

Kroppsspråk i möbler


Kinesics


Kinesics

We usually describe furniture with the same expressions we describe people. For example: “This chair looks comfortable.”  In my project, I’ve gone further with this and consciously applied body language to furniture.

In my project, the furniture models are created with a focus on expression and character. The challengs is to get a static object to radiate a property taken from a human context, thus giving it a personality.

The final product will be a furniture catalogue where I document the models one by one, as well as by families. The information about the furniture will be objective, but there will also be a personal description of who the furniture is, and what unique properties it has.

Vi brukar beskriva möbler med samma uttryck som vi beskriver människor, exempelvis: “den här stolen ser trygg ut”. Jag har i mitt examensarbete arbetat vidare med detta och medvetet applicerat kroppsspråk på möbler.

I mitt projekt är modellerna av möbler skapade med fokus på uttryck och karaktär. Utmaningen är att få ett statiskt objekt att utstråla en egenskap tagen från ett mänskligt sammanhang och på så sätt ge det en personlighet.

Slutprodukten blir en möbelkatalog där jag dokumenterar modellerna en och en och även som familjer. Informationen om möblerna skall vara saklig, men det skall även finnas en personlig beskrivning av vem möbeln är och vad den har för unika egenskaper.


Year of birth: 1986
Place of birth: Falun, Sweden
Phone: 0046 70 37 97 186