Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Oscar Sintring

kopimi – kopiyu


My vision for the final project kopimi – kopiyu is to revolve around the forces on the Internet that chooses to harmonize copyrighted material e.g. the Creative Commons license. I’m attracted by the idea of sharing your knowledge with others – instead of bluntly protect what’s “yours”.
Through sharing/copying knowledge – something new emerges.

I want to inspire you who read this and make you realize that it doesn’t have to be that hard to produce your own ideas – whether it’s digital or physical goods.

To put it simple:

kopimi – kopiyu

Min vision för slutprojektet kopimi – kopiyu handlar om att röra mig runt de krafter på Internet som väljer att harmonisera upphovsrättsligt skyddat material, till exempel Creative Commonslicenser. Jag lockas av tanken på att man delar med sig av sin kunskap med andra – istället för att burdust skydda det som är ”sitt”. Genom att dela med sig och kopiera kunskap framträder något nytt.

Jag vill inspirera dig som läser det här och få dig att inse att det inte måste vara så svårt att producera dina egna idéer – vare sig det handlar om digitala eller fysiska varor.

För att förenkla det hela:

kopimi – kopiyu


Year of birth: 1985
Place of birth: Uppsala, Sweden
Phone: +46737446996