Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Anja Lindberg

Tak


In my degree project, I studied what patterned surfaces can do with space – can it dissolve boundaries?

The ceiling is a forgotten space today, despite its history of often being richly adorned. I started with a standard suspended ceiling and load-bearing structure and 60×60 or 120×60 slabs. From this, I made a ceiling that had the possibility of affecting the feeling of the entire room.

I mitt examensarbete har jag undersökt vad mönsterytor kan göra med rummet – kan det lösa upp rummets ramar?
Taket är en bortglömd yta idag trots att den historiskt sett ofta har varit rikt utsmyckad. Jag har utgått från standard-undertak med bärverk och 60×60- eller 120×60-plattor. Utifrån det har jag gjort tak med möjlighet att påverka känslan av hela rummet.


Year of birth: 1985
Place of birth: Stockholm, Sweden
Phone: 0046700628524