Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Cecilia Philipson

Transparent begrundan


Where there is movement, I want to create an opportunity for reflection and recuperation, to let people make the space their own.

In my degree project, I want to study the relation between the public and the intimate in a specific public place – Stockholm Central Station.

Där rörelse finns vill jag skapa en möjlighet till reflektion och återhämtning, låta människan göra rummet till sitt eget.

Med mitt examensarbete vill jag på en specifik plats, Stockholms centralstation, undersöka förhållandet mellan det allmänna och det intima i det offentliga rummet.


Year of birth: 1987
Place of birth: Linköping, Sweden
Phone: +46708582288