Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Andreas Bergström

Andreas Bergström
Det mobila boendetIn my degree project I have designed a motor home and studied how the aesthetics and the experience have changed over the years.

The result is Core Camper, where I’ve re-connected to the swedish cottage of the 1930’s and its simple aesthetics and aim to allow people to live close to nature.

I mitt examensarbete har jag designat en husbil och undersökt hur estetiken och upplevelsen har förändrats genom åren.

Resultatet är Core Camper, där jag återkopplat till 30-talets sportstuga och dess enkla estetik och målsättning att låta människor leva nära naturen.


Year of birth: 1986
Place of birth: Stockholm, Sweden
Phone: 070-4439709