Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Erik Westerdahl

Erik Westerdahl
Dynamic DNA

For thousands of years, doctors have made diagnoses by studying the signs and symptoms of illness their patients displayed. By then the illness had already gained a foothold, and in the worst case could be far advanced. Up until a few years ago, it was also the only way to proceed. Genetic testing is now opening a door for new approaches where a risk assessment of the diseases that could afflict the patient is made in advance. The technology is still in its cradle but exponential development is predicted over the coming 5-10 years. Preventing illness instead of treating it is an attractive thought. I’m convinced that patients will change their habits to a more healthy lifestyle if they are informed about their conditions. For this reason, I have chosen to work on the further development of genetic testing services.

Under tusentals år har diagnoser ställts av läkare genom att undersöka de sjukdomstecken och symptom som patienter har uppvisat. Sjukdomen har då redan börjat få fotfäste och kan i värsta fall också vara långt gången. Fram till för några år sedan var detta också det enda sättet att gå tillväga. I samband med gentester öppnas nu en dörr för nya tillvägagångssätt, där man i förväg gör en riskbedömning av vilka sjukdomar som kan drabba patienten. Tekniken är i sin vagga men spås en exponentiell utveckling under de kommande 5-10 åren. Att förebygga sjukdomar istället för att behandla dem är en tilltalande tanke. Jag är övertygad om att patienter kommer att förändra sina vanor till en mer hälsosam livsstil om de blir informerade om sina förutsättningar. Av den anledningen har jag valt att arbeta med vidareutvecklingen av tjänster för gentest.


Year of birth: 1986
Place of birth: Mora, Sweden
Phone: +46(0)735602585