Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Karin Rubing

Karin Rubing
(Fair Electronics)

Minerals like tantalum, gold and tin are in many cases extracted in areas affected by armed conflicts. By selling these minerals, armed groups can use the money earned to fuel the conflict, causing human rights violations. These minerals, which are referred to as conflict minerals, end up in products like mobile phones, laptops and digital cameras.

My project will aim to raise awareness about the use of conflict minerals in electronics by showing a different mineral supply chain scenario and visualizing that in a product.

I believe that by providing a favourable option for consumers, it is easier for them to take responsibility for how their consumption affects countries that are rich in natural resources, but have weak systems controlling the trade. By using design as a tool, I hope to make this issue more tangible and provide the information needed for consumers to demand more ethically produced products.

Mineraler som tantal, guld och tenn utvinns i många fall i områden som är drabbade av väpnade konflikter. Genom att sälja de här mineralerna kan de stridande grupperna använda de intjänade pengarna för att ge bränsle åt konflikten och därmed leda till brott mot de mänskliga rättigheterna. De här mineralerna, som kallas för konfliktmineraler, hamnar i produkter som mobiltelefoner, bärbara datorer och digitalkameror.

Mitt projekt siktar på att höja medvetenheten om användningen av konfliktmineraler i elektronikindustrin genom att visa ett annat leverantörskedjescenario och visualisera detta i en produkt.

Jag tror att man genom att förse konsumenterna med ett fördelaktigare alternativ gör det lättare för dem att ta ansvar för hur deras konsumtion påverkar länder som är rika på naturresurser, men som har svaga system när det gäller att kontrollera handeln. Genom att använda design som ett verktyg hoppas jag kunna göra frågan mer påtaglig och förmedla den behövliga informationen, så att konsumenterna kan kräva mer etiskt producerade produkter.


Year of birth: 1985
Place of birth: Umeå, Sweden