Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Maja Frögård

Maja Frögård
(Fragment)
You are a co-creator and it is in you; meaning is created. The fragments leave room for your own thought, interpretation, application and reflection. Instead of making a final design, I have designed a beginning, a starting point for the creation of new stories.

Du är medskapare och det är hos dig mening skapas. Fragmenten lämnar rum för din egen tanke, tolkning, användning och reflektion. Istället för att formge något slutgiltigt formger jag en början, ett avstamp för skapandet av nya berättelser.


Year of birth: 1985
Place of birth: Falun, Sweden
Phone: +46 73 728 51 43