Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Antti Pulli

Antti Pulli


My project focuses on the enjoyable moments of breakfast, coffee breaks and fika to create a product that in its own way crystallizes these kinds of relaxation habits in its features and design. This item will strengthen the enjoyment of such moments and create a new kind of experience for the user. The design tends to reach and combine influences of Scandinavian heritage with minimal, but functional design and traditional materials.

För att skapa en produkt som utkristaliserar en stund av avkoppling i form av design utgår mitt projekt ifrån de stunder av njutning frukkost, kaffepauser och fika utgör.  Föremålet kommer att förstärka njutningen under dessa stunder och skapa en ny slags upplevelse för användaren samtidigt som designen tenderar att nå ut till och kombinera influenser från det skandinaviska arvet med dess minimala men funktionella design och traditionella material.


Year of birth: 1989
Place of birth: Villmanstrand, Finland