Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Joakim Petrusson

Joakim Petrusson
Verktygsförvaring för yrkesmålareUp until 1950, the painter was an occupational group with high status and a strong professional identity: they stored their tools with care in a “paint box”. The modern painter still has professional pride, but as a result of various factors the use of the toolbox has decreased and most painters today keep their tools, brushes, and rollers in used buckets.

In my project, I study the possibility of reintroducing a paint box in a new way, a toolbag adapted to the needs of today’s occupational group. The idea is that it should both improve the storage of brushes, rollers, and other tools, and be a clear part of the painter’s professional identity.

Yrkesmålare var fram till 1950 en yrkesgrupp som hade hög status och en stark yrkesidentitet; med omsorg förvarade de sina verktyg i ”målarskrin”. Den moderna målaren har fortfarande kvar sin yrkesstolthet men som ett resultat av olika faktorer har användningen av verktygslådan minskat och de flesta målare förvarar idag sina verktyg, penslar och rullar i använda hinkar.

I mitt projekt undersöker jag möjligheten att på ett nytt sätt återinföra ett målarskrin, en verktygsväska anpassad till de behov yrkesgruppen har idag. Tanken är att den både ska förbättra förvaringen av penslar, rullar och övriga verktyg samt vara en självklar del av målarens yrkesidentitet.


Year of birth: 1973
Place of birth: Sundsvall, Sweden
Phone: 0709355888