Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Sofia Josephson

Sofia Josephson
20120303 09:17


We perceive the world based on the ingrained references we have accepted as truths. In all likelihodd, this means that certain things are invisible to us. The ability to experience a little more today than what we did yesterday can, hopefully, change our perception of things.

Vi upplever omvärlden utifrån invanda referenser som vi har accepterat som sanningar. Med största sannolikhet betyder detta att vissa saker är osynliga för oss. Förmågan att erfara lite mer idag än vad vi gjorde igår kan förhoppningsvis förändra vår perception av saker och ting.


Year of birth: 1983
Place of birth: Stockholm, Sweden
Phone: 0737626633