Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Daniel Philip Veenboer

Daniel Philip Veenboer
Supherb


Supherb is an aeroponic herb garden for domestic use. Aeroponics is a technique used for growing plants in an air or mist environment, therefore eliminating the need for soil, pesticides, herbicides or fertilizer. Supherb uses this technique to allow users to grow their own herbs or replant fully grown ones that have been bought from a store. Once planted, the fine mist generated by an ultrasonic fogger will enable the herbs to develop a large root surface which will allow them to absorb nutrients more efficiently.

Supherb är en aeroponisk örtträdgård för användning i hemmet. Aeroponic är en teknik som används för att odla växter i en luft- eller dimmiljö, vilket därmed eliminerar behovet av jord, insektsgifter, växtgifter eller gödningsmedel. Supherb använder den här tekniken för att låta användaren odla sina egna örter eller omplantera inköpta plantor. Så snart de planterats kommer en fin dimma som skapas av en luftfuktare med ultraljud att hjälpa växterna utveckla en stor rotyta som gör att de kan absorbera näringsämnena på ett effektivare sätt.


Year of birth: 1990
Place of birth: Düsseldorf, Germany