Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Antti PulliThere are many ways for an industrial designer to undertake a design project.  What they all share is an active approach to the world around us, in which commitment and curiosity are valuable qualities in the work of gaining greater understanding of a specific context.

The pathway through a design process often combines an analytical and reflective approach, coupled with creativity and a readiness to experiment and explore different scenarios and alternative forms. The aim is to materialise proposals for desirable futures.

This year’s degree projects at Bachelor’s level present a broad view of what industrial design can be.  The students have used their design expertise to comment on and discuss many topical issues, such as sustainability, democracy, the increasing tempo and complexity in our society. Some have chosen to develop design proposals for more specific questions, for instance  a more sustainable burial alternative, how the integrity of patients in a hospital can be enhanced by a better design of bedside table, or how storage facilities for a craftsmen’s tools can be designed to improve their working situation and lead to greater pride in their work. The exhibition also presents proposals about how we can transport ourselves and how new biotechnology can be put to use.

This year many have opted to explore the limits of the industrial designer’s role, well aware that it may be a long time before they get the chance to do so again.

Welcome to this year’s exciting projects!

Ulrica Bohné, Senior Lecturer in Industrial Design

Det finns många sätt för en industridesigner att ta sig an ett designprojekt. Gemensamt för dem alla är ett aktivt förhållningssätt till sin omvärld, där engagemang och nyfikenhet är värdefulla egenskaper i arbetet med att fördjupa förståelsen av en specifik kontext.

Vägen genom designprocessen är ofta en kombination av analytiskt och reflekterande förhållningssätt, parat med kreativitet och en vilja att experimentera och utforska olika scenarios och gestaltningsalternativ. Målet är att gestalta förslag för önskvärda framtider.

Årets examensarbeten på kandidatnivå presenterar en bred syn på vad industridesign kan vara. Studenterna har använt sitt designkunnande för att kommentera och diskutera många aktuella frågor, såsom hållbarhet, demokrati, samhällets allt högre tempo och komplexitet. Några har valt att utveckla designförslag för mer specifika frågor, som exempelvis ett mer hållbart begravningsalternativ, hur integriteten kan stärkas för patienter på sjukhus genom ett bättre utformat sängbord, eller hur en förvaring för hantverksutrustning kan gestaltas för att bidra till en bättre arbetssituation och en förstärkt yrkesstolthet. På utställningen presenteras även förslag på hur vi människor kan transportera oss samt hur ny bioteknik kan komma till användning.

Många har i år valt att utforska gränserna för industridesignrollen, väl medvetna om att det kan dröja tills de får tillfälle igen.

Välkommen att ta del av årets spännande projekt!

Ulrica Bohné, lektor i industridesign