Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Andreas Farkas

Andreas Farkas
Kontexuell Design: Attityder kring Badkultur


Contextual Design: Bath culture

I have created a bath facility at a centrally located island in Stockholm city: ‘Riddarholmen’. My design is a proposal for a type of bath that we lack of in Stockholm: a bath strictly made for pleasure and enjoyment. I find the very stressed and high prestigious society all cramped up in weight loss challanges and career decisions and that we would need a recreational space where you can meet, talk and experienc Stockholm from a forgotten and peaceful view. All year around.

A part of my project study began where my lack of understanding the separation between architecture and interior architecture. I would say that there is a gap between the two professions, where architects draws the bigger structure, while the interior architect wraps it up with an interior set. Is this the way I want to work and create in the future? I wanted to connect these two parts since I have my background in architecture in my project.

“Space in my opinion,
is created from a structure, of a program,
into a context.”

I want to place the human in the center of the space, with a clear connection to the context. I want to see how the context becomes the director of creating the space and how it is born from it. Details, light, material – Well, in which way would space and objects relate to people and the activity?

Kontextuell Design: Attityder kring Badkultur

Jag har skapat en badmiljö utefter en specifik plats på Riddarholmen. Min gestaltning är ett förslag på en typ av bad som vi saknar fler av i Stockholm: Njutningsbadet. En del av undersökningen i projektet har mynnat ur min oförståelse för separationen mellan arkitektur och inredningsarkitektur. Jag upplever det finns ett glapp mellan yrkesgrupperna i branschen, där arkitekten ritar en struktur och inredningsarkitekten klär på med innehåll. Jag ville knyta ihop dessa två trådar och det var också huvudanledningen till att jag sökte mig till Konstfack.

“Rum enligt mig
föds ur en struktur, ur ett program,
i en kontext.”

Jag ville sätta människan i centrum, i rummet, med en tydlig koppling till kontexten.
Jag vill se hur platsen blir regissören till skapandet av rummet och hur formen föds ur det. Detaljer, ljus, material, ja, hur relaterar rum och objekt i till människa och aktivitet?


Year of birth: 1985
Place of birth: Stockholm, Sweden
Phone: +46707999145