Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Anita Johannessen

Anita Johannessen
Traces Left Behind


One story…These fragments of stories explore the relationship between architecture and narrative within design. Traces left behind in spaces are proof of the relation between man and the environment. It’s collecting evidence of the engagement between subjects and objects related to time, before they become traces of their own existence.

Dessa fragment av berättelser undersöker förhållandet mellan arkitektur och berättelse inom design. De lämningar som blivit kvar i rummen är bevisen på relationen mellan människan och miljön. De samlar bevis på engagemanget mellan subjekt och objekt i relation till tiden, innan de förvandlas till spår av sin egen existens.


Year of birth: 1982
Place of birth: Oslo, Norway
Phone: 004797149067