Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Shuzhen Zhang

Shuzhen Zhang
Frid På Jord


My treasures


Frid på jord


Frid på jord


Frid på jord

In reality, everyone has psychological problems with different levels. As for mental illness, the people who have slight mental illness can balance his/her mind through self-adjustment in short periods. The patient with slight mental illness can heal through mental treatments without medications. The moderate and strong patients can still go back to a normal life after they take the standard or advanced mental illness treatments. In fact, it is not easy to take the first step to do therapy with your own courage and even if you take the first step, you still have to wait a long time to get started with therapy. The mental illness problem is getting more and more serious. It will affect our life and development of the whole world.

My goal for this Master’s project is to design a space for the people who have mental health problems. In this space, he/she can express his/her emotions and get better healing effects from it. This space also works for the therapy process. Using this kind of healing space as a home for the patient, he/she can live there for a period of time and do the therapy inside this ‘home-space’.

I verkligheten bär alla på psykologiska problem på olika nivåer. När det gäller psykisk sjukdom kan de människor som lider av lättare psykiska sjukdomar under kortare perioder uppnå balans genom den egna anpassningsförmågan. En patient med en lättare psykisk sjukdom kan läkas genom psykisk behandling utan medicinering. De måttligt starka patienterna kan ändå återgå till ett normalt liv efter att de har genomgått en normal eller avancerad behandling mot sina psykiska sjukdomar. Det är i själva verket inte lätt för det egna modet att ta det första steget för att genomgå en behandling och även om man skulle ta det första steget måste man fortfarande vänta en längre tid innan behandlingen sätter igång. Problemet med psykiska sjukdomar håller på att bli allt allvarligare. Det kommer att påverka våra liv och utvecklingen för hela världen.

Mitt mål för det här Masterprojektet är att designa ett rum för människor som har problem med sin mentala hälsa. I det här rummet kan han/hon uttrycka sina känslor och få en bättre läkande effekt genom detta. Det här rummet fungerar även för behandlingsprocessen. Om man använder ett läkande rum av det här slaget som ett hem åt patienten kan han/hon bo där under en tid och genomföra behandlingen inuti detta ”hemrum”.


Year of birth: 1984
Place of birth: Dongguan City, China
Phone: +46(0)767057768