Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Emilia Öster

Emilia Öster
IRL
How and where do we meet, in a time of constant connection and privatisation of public space? In my project, I propose a flexible, open meeting place in public space – a space within a space. Focusing on material and movement, I have tried to create spatial clarity.

Hur och var träffas vi i en tid av ständig uppkoppling och privatisering av det offentliga rummet? I mitt projekt har jag gjort ett förslag på en flexibel, öppen mötesplats i det offentliga rummet, ett rum i rummet. Med fokus på material och rörelse har jag försökt skapa rumslig tydlighet.


Year of birth: 1982
Place of birth: Borlänge, Sweden
Phone: +46 (0)70 689 66 64