Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Seung Jun

Seung Jun
What Defines the Atmosphere in Space?


The object when it is flat


The object transforms from two dimensional to three dimensional


Possible assembly example in space


The object embodied on wall


The detail of the object

The atmosphere of space is like air, which flows from here to there, from inside to outside or vice versa. It flows in space and creates a certain mood. It floats in space and creates the relation between human beings and the space.
I made an object which changes the atmosphere. With this object, I tried to design the flow of the atmosphere in space.

Atmosfären i rymden är som luften, som flödar från hit till dit, från insidan till utsidan eller tvärtom. Den flödar i rymden och skapar en särskild stämning. Den svävar i rymden och skapar relationen mellan mänskliga varelser och rymden.
Jag har skapat ett föremål som förändrar atmosfären. Med det här föremålet har jag försökt designa atmosfärens flöde i rummet.


Year of birth: 1981
Place of birth: Seoul, South Korea
Phone: +46 763 193 060