Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Annika Maria Peltoniemi

Annika Maria Peltoniemi
Topophilia


Topophilia

I have chosen to examine my own moving boxes, my own memories, my own feelings on moving and what it means to take your home with you. All this to create something, a piece of furniture, a container for transporting that feeling of home. A container for what is most important, for everything that says something about who I am – while the container says something about where I come from. I start based on myself and my experiences and adventures, and hope to be able to channel these feelings into a piece of furniture that can feel relevant to many more.

Topophilia

Jag har valt att syna mina egna flyttlådor, mina egna minnen, mina egna känslor kring flyttande och vad det innebär att bära med sig sitt hem. Allt detta för att skapa något, en möbel, en behållare för att transportera den där känslan av hem. En behållare för det som är allra viktigast, för allt det som säger något om vem jag är – medan behållaren säger något om varifrån jag kommer. Jag börjar med att utgå från mig själv och mina erfarenheter och upplevelser och hoppas kunna kanalisera dessa känslor till en möbel som kan kännas relevant för många fler.


Year of birth: 1984
Place of birth: Helsinki, Finland
Phone: +46 736373242