Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Steffan Jores

Steffan Jores
Static Dystopia


Static structure + reprogrammable content.

Statisk struktur + omprogrammerbart innehåll.


Year of birth: 1979
Place of birth: Hamburg, Germany
Phone: +46 (0) 762395830