Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Caroline Wetterling

Caroline Wetterling
En tre minuter lång kärlekshistoria

A three-minute love story

A dancing pavilion for tango

Tango is called “a three-minute act of love”. It’s the time two people who have never met, with different origins and different ages, have to look for and find each other. But behind the three minutes of love there is over a hundred years of knowledge, codes, and rites that facilitate and make the unique meeting possible.

I traveled to Buenos Aires, the home of tango, to study and document the milonga – the place where they dance tango.

The research work resulted in a script and a film that tells how the physical and ritual room combine to create an intimate space in a public place. With this as the foundation, I have designed a dance pavilion.

En tre minuter lång kärlekshistoria

En danspaviljong för tango

Tango kallas för en “kärleksakt i tre minuter”. Det är tiden två människor, som aldrig träffats, med olika ursprung och ålder, har för att söka och hitta varandra. Men bakom de tre minuterna kärlek finns över ett hundra år av kunskaper, koder och riter som underlättar och möjliggör det här unika mötet.

Jag reste till Buenos Aires, tangons hemstad, för att studera och dokumentera milongorna, platserna där man dansar tango.

Researcharbetet resulterade i en skrift och en film som berättar om hur det fysiska och det rituella rummet samverkar för att skapa ett intimt utrymme i ett offentligt rum. Med detta som underlag har jag formgivit en danspaviljong.


Year of birth: 1982
Place of birth: Stockholm, Sweden
Phone: +46701541785