Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Maja Kolar

Maja Kolar
Kitchenette-WARE Project
This project is based within a kitchen setting.
It aims to create a somewhat different notion of how such an environment operates and sets out to deliver a range of designed objects with converted use, to illustrate it.

It deals with material culture by exposing our immediate environments to change and questioning its pre-required criteria, both from a makers and users perspective.
By describing the chosen space with its embedded principles, the project seeks to
approach the environment in a different way and address people, more directly, to find new ways of using it.

The end result shows a workstation with a series of added-on objects of converted use, placed and arranged in different ways, working individually as well as a group, functioning separately as well as within the display; permitting the user, ultimately, to formulate their own setting for preparing, serving and consuming experiments.

Det här projektet är baserat i en köksmiljö.
Det siktar på att skapa en något annorlunda uppfattning om hur en sådan miljö fungerar med målet att leverera en serie formgivna föremål med konverterad användning för att illustrera detta.

Det handlar om den materiella kulturen genom att visa upp våra närmaste miljöer i syfte att förändra och ifrågasätta deras förutbestämda kriterier, både ur tillverkarens och användarens perspektiv. Genom att beskriva det utvalda rummet med dess inbäddade principer försöker projektet närma sig miljön på ett annorlunda sätt och att vända sig till människorna på ett mer direkt sätt för att hitta nya sätt att använda det.

Slutresultatet visar en arbetsstation med en serie ditlagda föremål med konverterad användning, placerade och arrangerade på olika sätt, där de fungerar enskilt eller i grupp, separat liksom inom utställningen, och låter användaren, till sist, formulera sin egen miljö för experiment i tillagning, servering och konsumtion.


Year of birth: 1988
Place of birth: Zagreb, Croatia
Phone: +46 070 050 3800 (SWE), +385 091 797 7618 (CRO)