Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Cora Hamilton

Cora Hamilton
Quintessence 1-5


Clothing on a spool. A collection within the strict framework of the tool where fabric and clothes are constructed at the same time. All the garments go together with each other through threads. I’m rebuilding to weave anew.

Plagg på rulle. En kollektion inom verktygets strikta ramar där tyg och kläder konstrueras på samma gång. Alla plagg hör ihop med varandra genom trådar. Jag bygger om för att väva nytt.


Year of birth: 1985
Place of birth: Stockholm, Sweden
Phone: +46 (0)73 977 47 63