Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Julia Dalgren

Julia Dalgren
Lugnt, Stillsamt, Vackert.


‘Space’ is a common, yet abstract, word. Where does one space end and another begin? A space can be perceived in different ways, seldom according to the architect’s linear blueprints. I like working with space, against space, or in space.

The relationship of city dwellers to the forest is becoming more and more distant, but it’s still there – nature, wild and unruly, but constantly threatened by the city making everything more efficient. A project about two separate spaces meeting in one.

‘Plats’ är ett vanligt men abstrakt ord. Var slutar en plats och var börjar nästa? En plats kan upplevas på olika sätt och sällan enligt arkitektens linjära ritningar. Jag tycker om att arbeta med plats, mot plats, på plats eller med plats.

Stadsmänniskans förhållande till skogen blir mer och mer avlägset, men ändå så finns den där, naturen, vild och bråkig, men ständigt hotad av stadens effektivisering.
Ett projekt om två skilda platser som möts i en.


Year of birth: 1985
Place of birth: Stockholm, Sweden
Phone: 0046739528368