Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Iwa Herdensjö

Iwa Herdensjö
TRAPPed


Skiss

R, Y, T, and M all rent a house together. They never see each other, but it’s as if the house affects them, molding their behaviour. They all wake up at the same time, drink the same coffee, read the same newspaper, and run down the same staircase. It’s the stairs that set the rhythm in the house. One day, a new staircase appears…

I believe in (creating experiences with dramaturgy and conscious rhythm. In capturing the observer in a total presence, in the moment between what was and what will be, through creating assurance and recognition. When we feel in control, there is room for change and surprise. If we no longer know what to expect, anything at all could happen. In my project, I sought the perfect rhythm for the context. What’s needed in the moment to create a force of attraction? Being bored is the worst, that is of course if the melancholy mood in itself doesn’t have a purpose. If the rhythm in what there is works, then we want to stay there. It won’t be boring. When the rhythm takes an unexpected turn, your pulse quickens. Your heart’s natural rhythm stops short. The kick of the now starts) attracting you.

R, Y, T och M bor i samma hyreshus. De träffas aldrig, men det är som om huset har en mönsterbildande inverkan. Alla vaknar upp samma tid, dricker samma kaffe, läser samma tidning och springer ner för samma trappa. Det är trappan som sätter rytmen i huset. En dag dyker ett extra trappsteg upp…

Jag tror på (att med dramaturgi och medveten rytm bygga upplevelser. Att fånga betraktaren i total närvaro, i det ögonblick mellan det som var och det som kommer att bli, genom att skapa en trygghet och en igenkänning. Där vi känner kontroll kommer det att finnas utrymme för att förändra och överraska. Om vi inte längre vet vad vi förväntar oss kan vad som helst hända. Tappar vi kontrollen tvingas vi att vara spontana. I mitt examensarbete har jag sökt efter den perfekta rytmen för sammanhanget. Vad behövs i stunden för att kunna skapa en dragningskraft? Det värsta som finns är att vara uttråkad, om inte tristessen i sig har ett syfte förstås. Om rytmen i det som är fungerar vill vi stanna där. Det blir inte tråkigt. Där rytmen tar en oväntad vändning höjs pulsen. Hjärtats naturliga rytm kommer av sig. Kicken av nu kommer) att attrahera dig.


Year of birth: 1986
Place of birth: Stockholm, Sweden
Phone: 046739381198