Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Liv Pettersson

Liv Pettersson
I Wasn’t Allowed to Wear Black.


I Wasn’t Allowed to Wear Black.

My childhood was characterised by anthroposophic values and ideals. The colour black was taboo.

With my collection “I Wasn’t Allowed to Wear Black”, I have studied my own attitudes towards the colour black, fashion, and the aesthetic ideals I grew up with. The artist Hilma af Klint (1862-1944) was a significant influence on my work process. Late in life she joined up with anthroposophic circles, and in her art she sought a way to structure philosophical and transcendental ideas. By studying her artistry, I’ve been able to get closer to an aesthetic I previously distanced myself from.

I Wasn’t Allowed to Wear Black.

Min uppväxt präglades av antroposofiska värderingar och ideal. Den svarta färgen var tabu.

Med kollektionen ”I Wasn’t Allowed to Wear Black” har jag undersökt mitt eget förhållningssätt till färgen svart, till mode och till de estetiska ideal jag växte upp med.
Konstnärinnan Hilma af Klint (1862-1944) har varit en betydelsefull influens i min arbetsprocess. Under senare delen av sitt liv anslöt hon sig till antroposofiska kretsar, och i sin konst sökte hon efter sätt att strukturera filosofiska och transcendentala idéer. Genom att studera hennes konstnärskap har jag kunnat närma mig en estetik som jag tidigare tagit avstånd från.


Year of birth: 1984
Place of birth: Stockholm, Sweden
Phone: +46735079520