Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Tobias Larsson

Tobias Larsson
In my defense


Self portrait

We’re an all queer army now, we haven’t won any wars but the parades are fabulous!

General military service has long been seen as an institution where boys become men – an environment where women and femininity are excluded. This manly world, a game with its own rules, is intimately interlaces with the gender-power order of civilian society.

Being manly is also promoted within gay culture, where the narrow man’s role is sought after. Manliness there functions as an inner social marker, but also as outward camouflage.

In My Defense is an ongoing work that studies what it means to find oneself on the border between man and woman. Here, I place myself in a military framework and make use of the distinct codes and symbols of the defence forces, combining them with the international symbols of the LGBTQ movement.

We’re an all queer army now, we haven’t won any wars but the parades are fabulous!

Den allmänna militärtjänsten har länge setts som en institution där pojkar blir män. En omgivning där kvinnor och femininitet stängs ute. Denna manliga värld med egna spelregler är intimt sammanflätad med det civila samhällets könsmaktsordning.

Det manliga upphöjs även inom bögkulturen där den snäva mansrollen eftersträvas. Där fungerar manlighet som en inre social markör men också som ett kamouflage utåt.

Det pågående projektet (In my defense) undersöker jag vad det innebär att befinna sig i gränslandet mellan (man) och (kvinna).
Här placerar jag mig i ett militärt ramverk och använder mig av försvarets tydliga koder och maktsymboler och kombinerar dem med internationella symboler för HBTQ rörelsen.


Year of birth: 1987
Place of birth: Sölvesborg, Sweden
Phone: +46738116224