Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Ida Pettersson

Ida Pettersson
X


In my degree project I’ve worked with patterns – I want to focus on the visual experience with inspiration from geometry, handicrafts, and optical illusions. Patterns are characterised by repetition, thereby providing security in what we expect to see. By building up a simple basic pattern and then breaking the repetitions within it, I want to create a deviation in the picture. This is intended to rouse interest and curiosity in the observer. Uncertainty over what’s happening can arise if the source of the deviation is hard to find – this way, you’re forced to look for more information in the picture. It’s not a comfortable repetitive pattern, but an illusion that isn’t what it seems to be at first glance.

I mitt examensarbete har jag arbetat med mönster. Med inspiration från geometri, hemslöjd och optiska illusioner vill jag sätta den visuella upplevelsen i fokus.
Mönster kännetecknas av upprepande och ger därmed en trygghet i vad man förväntas se. Genom att bygga upp ett enkelt grundmönster och sedan bryta upprepningen i det, vill jag skapa en avvikelse i bilden.
Den är tänkt att väcka intresse och nyfikenhet hos betraktaren. En osäkerhet över vad som sker kan uppstå om källan till avvikelsen är svår att hitta – och på så vis tvingas man leta efter mer information i bilden. Det blir inte ett tryggt upprepande mönster, utan en illusion som inte är vad den vid första anblicken verkar vara.


Year of birth: 1989
Place of birth: Mariestad, Sweden
Phone: +46705839927