Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Sandra Sundström

Sandra Sundström
(Nu är det så att det inte är som det var med allt)


Now everything isn’t the way it used to be. Everything could have been different. What shall we talk about, and in which language? I want to find a way to communicate, but first thoughts must be structured and placed in a logical structure so that everyone involved understand; additionally, I have to investigate which reality I want to relate to. This takes time; this could take a long time.

I want to exchange something for something else which will refer to the original something, but not in the respect that intends to portray something in relation to a later juncture. Rather it should show how it could have been. Perhaps what the second something wants to say through being similar to the first something is not that important; it may be that the issue is what the first something doesn’t want, as it is disguised as something else. Perhaps it’s not the intent for you to comprehend that everything has changed, but you are still here.

Nu är det så att det inte är som det var med allt. Allt kunde varit allt annat än vad det är. Vad ska vi tala om och på vilket språk? Jag vill hitta ett sätt att kommunicera på men först ska tankar struktureras och placeras i en logisk struktur så alla inblandade förstår och dessutom måste jag reda ut vilken verklighet jag vill förhålla mig till. Det här tar tid, det här kan ta lång tid.

Jag vill byta ut något mot något annat som ska hänvisa till det ursprungliga något men inte i det avseendet som avser skildra något i förhållande till ett senare tillfälle. Snarare ska det visa hur det kunde vara. Möjligtvis är det inte så viktigt vad det andra något vill säga genom att likna det första något, utan kan hända är frågan vad det första något inte vill då det förklätt sig till något annat. Kanske är det inte alls meningen att du ska begripa att allting har förändrats, men kvar finns du.


Year of birth: 1987
Place of birth: Mariehamn, Finland
Phone: (+46) 0737890641