Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Lolitta Nedoman

Lolitta Nedoman
Turbofolk


Growing up in Sweden with Serbian parents and visiting the land of my roots every summer has made me see the contrasts between both countries. It is primarily the image of the Serbian woman I remember most from my childhood: how she is depicted on TV, but mostly from the music videos on my mother’s VHS tapes. Singing and dancing in the foreground, in a sexy dress, surrounded by musicians in traditional costumes. Every day on Serbian TV is a song contest, as we in Sweden might see it. I want to raise this image of women into a new context, as an antithesis to the more traditional image. I was inspired by cultural historical symbols and traditional folk costumes. I’ve interpreted the Serbian national costume and used it as a basis for decoration, for traditional embroidery and cultural historical symbols. What happens when these symbols and this traditional style meets the more vulgar, more pop culture image of women?

Min uppväxt i Sverige med serbiska föräldrar men varje sommar på besök i mina rötters land, har fått mig att se konstrasten mellan de båda länderna. Från min barndom är det framförallt bilden av den serbiska kvinnan jag minns. Hur hon framställdes på TV, men främst från musikvideorna på min mammas VHS-kassetter. Där ses hon sjunga och dansa i förgrunden iförd sexig dress omgiven av spelmän i traditionella dräkter. I serbisk TV är varje dag en melodifestival, så som vi i Sverige kanske skulle se det. Denna bild av kvinnan vill jag lyfta in i en ny kontext, som en motsats till en mer traditionell bild. Jag har inspirerats av kulturhistoriska symboler och traditionella folkdräkter. Jag har tolkat den serbiska folkdräkten och använt den som bas för dekoration, för traditionellt broderi och kulturhistoriska symboler. Vad händer när dessa symboler och denna traditionella stil möter den mer vulgära populärkulturella bilden av kvinnan?


Year of birth: 1982
Place of birth: Stockholm, Sweden