Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Emilie Florin

Emilie Florin
RamèneRamène:
The word touched on ram, the Swedish word for ‘frame’, like a frame you frame something with, or an object meant to show a picture. In French, it means to fetch or take back. For me, Ramène deals with fetching and framing the conversation between dreams and fantasy that takes place between the lines – cementing the conversation in wood and copper, through bringing in and taking away.

Ramène:
Ordet tangerar det svenska ordet för ram, som en ram man ramar in något med eller ett föremål som är till för att visa en bild. På franska betyder det hämta eller ta tillbaka. För mig handlar Ramène om att hämta och rama in samtalet mellan dröm och fantasi som äger rum mellan linjerna. Att befästa samtalet i trä och i koppar, genom att tillföra och ta bort.


Year of birth: 1988
Place of birth: Châtel-Sanit-Denis, Switzerland
Phone: +46 (0) 721 79 57 20