Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Julia Staaf

Julia Staaf


I have sought the feeling in a silent narrative.

Jag har sökt stämningen i en tyst berättelse.


Year of birth: 1982
Place of birth: Sollefteå, Sweden