Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Petrea Mellgren

Petrea Mellgren
Textila sittytor


My degree project is a study of textile seating surfaces. I have sought to create textile seating surfaces where the fastenings create the form and contribute to the aesthetical expression. I have taken inspiration from the various elements of the fabric.

Mitt examensarbete är en undersökning av den textila sittytan. Jag har strävat efter att skapa textila sittytor vars fästanordning utgör formen och bidrar till det estetiska uttrycket. Inspiration har jag hämtat från vävens olika delmoment.


Year of birth: 1987
Place of birth: Stockholm, Sweden
Phone: +46736469162