Konstfack - Degree Exhibition 2012 / Vårutställning 2012


Julia StaafTextiles at Konstfack – Beyond the material, techniques and the craftsmanship

Textiles are more than a material; it’s an approach and a way in which we can weave together our observations, ideas of functions and visions of the contemporary and the future. In total fifteen projects radiates from a shared core of craftsmanship, which is assisting the students’ visions and results. Side by side they have wrestled their way through the theoretical struggle entailed by the meeting of art and design in the same arena.

The programme has offered individual specialisation and the students have acquired qualities and experiences that now are being put to the test. The reality lurks around the corner. How are our students equipped?

The exhibition displays the outcome of a pattern attack that reconquers surfaces in our public space. A queer army on the march provides another reality by challenging norms about gender and sexuality. The provocative image of women in the Serbian musical sub-genre Turbofolk enters the stage in an encounter with traditional Serbian embroidery.

The absence of black in a child’s box of crayons incites disobedience and inspires fashion. The beam of a loom is replaced by an invented construction and the result is a roll of woven garments. Embroidered tapestries are taken to pieces to gain new life and raise the question of fine art versus applied art. The rhythms of life are choreographed and displayed, disturbed to demand the viewer’s total participation.

Textiles meet when sitting surfaces are explored. Design methodology is used to probe into the dark heart of the jungle. Craftsmanship takes a trip through patterns of optical illusions. A sculptural riddle, to which there is no answer, compels viewers to search for themselves, and a contemporary textile archaeologist processes a Third Space.

Textiles creep into the church to explore its space playfully. We are able to view the subconscious through a great solid portal of wood with carved figures. The experience of communication problems on moving to Sweden turns into a study of the beauty of imperfection. We are given an opportunity to question constructions and the poetry of chance in works that oscillate between fact and fiction.

We are proud to present projects that have taken our students beyond the material, techniques and the craftsmanship – to extremes, utopias and a mighty future.

Patrik Söderstam, Senior lecturer in the body and garments
Åsa Cederqvist, Senior lecturer in fine art
Erika Pekkari, Acting senior lecturer in textile design

Textil på Konstfack – Bortom materialet, tekniken och hantverket

Textil är mer än ett material, det är en angreppsmetod och ett sätt på vilket vi kan väva samman våra betraktelser, funktioner och visioner om vår samtid och framtid. Sammantaget strålar femton arbeten utifrån en gemensam verkstadskunskapsmitt som bistått studenternas visioner och resultat. Sida vid sida har de tagit sig igenom den teoretiska brottningsmatch det innebär att möta konst och design i samma ring.

Utbildningen har erbjudit individuella fördjupningar och studenterna har skaffat sig egenskaper och erfarenheter som nu ska sättas på prov. Verkligheten väntar runt hörnet. Hur är våra studenter rustade?

Vi ser resultatet av en mönsterattack som tar tillbaka ytor i det offentliga rummet. En marscherande queerarmé påvisar en annan verklighet genom att ifrågasätta normer kring kön och sexualitet. Den provocerande kvinnobilden i den serbiska musik subgenren Turbofolk tar plats på scenen i ett möte med det traditionella serbiska broderiet.

Avsaknaden av den svarta färgen i barndomens kritask manar till trots och inspirerar till mode. Vävstolens bom ersätts av egen konstruktion och resulterar i vävda plagg på rulle. Broderade bonader styckas upp för att få nytt liv och lyfta frågan kring konst vs. konsthantverk. Livets rytm påvisas, bryts och uppmanar betraktaren till total närvaro.

Textilier möts när sittytan undersöks och designmetodik används för att söka sig in i djungelns mörka hjärta. Hantverket tar en tripp genom optiska mönsterillusioner. En skulptural rebus utan tydliga svar uppmanar till betraktarens eget sökande och ett Third Space bearbetas av en textil samtidsarkeolog.

Textilen smiter in i kyrkan och undersöker lekfullt rummet. Vi får ta del av det undermedvetna genom en stor massiv portal av trä med snidade gestalter. Kommunikations- problem vid flytten till Sverige och skönhet i defekter inspirerar. Vi ges också tillfälle att ifrågasätta konstruktionerna och slumpens poesi i arbeten som pendlar mellan fakta och fiktion.

Vi är stolta över att presentera arbeten som tagit våra studenter bortom materialet, tekniken och hantverket – mot ytterligheter, utopier och en mäktig framtid.

Patrik Söderstam, lektor i kropp och kläder
Åsa Cederqvist, lektor i textil konst
Erika Pekkari, vik. lektor i textil design